Kjøp av eiendom i Kroatia

Ambassaden i Zagreb mottar tidvis henvendelser fra norske borgere angående kjøp av fast eiendom i Kroatia. Dette dreier seg først og fremst om fritidsboliger langs kysten. Ambassaden har ikke anledning til å bistå i denne type saker. Henvendelse om dette temaet må rettes til den kroatiske ambassaden i Oslo, [email protected]

 

 


Del på nettet   |   print