Næringsliv i Kroatia

Photo: Berit Roald/NTB Scanpix.

Kroatia beveger seg raskt mot en åpen og markedsbasert økonomi. Harmonisering av lovgivning og regelverk med EUs standarder er snart ferdigstilt. Et ambisiøst reformprogram og privatisering av offentlige virksomheter har bidratt til et relativt dynamisk marked med gode muligheter for utenlandske investorer, til tross for visse utfordringer i forhold til byråkrati, prosedyrer for etableringer og... Les mer

Photo: Ilja C. Hendel/ NTB scanpix .

Med en gunstig geografisk beliggenhet i hjertet av Europa, en langstrakt kystlinje og som en naturlig innfallsport til den bakenforliggende sørøsteuropeiske region, fremstår Kroatia som et spennende marked, rikt på forretningsmuligheter for norske aktører. Et nærstående EU-medlemskap sikrer videre et stabilt og forretningsvennlig klima, attraktivt for handel og investeringer. Les mer